Công nghệ đang đánh cắp thời gian của bạn, làm sao để lấy lại?