Cộng sản Trung Quốc cố tình leo thang cuộc chiến bản đồ đầy sát thương tại châu Á