Công ty của tỷ phú Trung Quốc hối lộ hơn 1 triệu USD cho ủy viên hội đồng Los Angeles