Công ty khai thác mỏ Trung Quốc mua 15% cổ phần trong công ty khoáng sản trọng yếu Solaris Resources của Canada