CEO khai thác mỏ: Muốn phá vỡ sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Nga, đòi hỏi phải từ bỏ chính trị