Công ty nhiên liệu cảnh báo về tình trạng thiếu dầu diesel ở Hoa Kỳ