Công ty phần mềm Hoa Kỳ buộc tội Huawei cài đặt ‘Cửa Hậu’ để hoạt động gián điệp đối với Pakistan