Công ty quản lý tài sản Strive nhắm tới việc thu hút các công ty tránh xa ESG