COVID-19 tại Việt Nam ngày 25/12: Hơn 15,000 ca nhiễm mới, Sài Gòn không còn quận ‘vùng cam’, Hà Nội thêm 6 quận nguy cơ cao