Việt Nam hơn 7,700 ca bệnh nặng, Sài Gòn nhu cầu oxy y tế tăng cao, Hà Nội hơn 10,000 F0 đang điều trị tại nhà