COVID-19 tại Việt Nam ngày 12/6: Thêm 261 ca, số bệnh nhân trong đợt dịch mới vượt 7,000 người, TP. HCM phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới