Tử vong do COVID-19 tại Việt Nam: Ngày 14/7 thêm 6 ca tử vong, TP. HCM 5 ca