CPI, PPI tháng Ba của Trung Quốc giảm

Chuyên gia Đài Loan nói, ‘Mùa đông đã đến với nền kinh tế Trung Quốc’