Cư dân New York trình báo cảnh sát về người đàn ông tấn công các quầy thông tin Pháp Luân Công