Cử tri Đài Loan vừa mới chứng minh cho ông Tập thấy rằng ông ta không hề quan trọng