Cuộc bầu cử năm 2024 và âm hưởng của năm 1860

Có khi nào bà Nikki Haley sẽ thừa nhận thất bại hay không? Liệu cánh tả cực cấp tiến sẽ lựa chọn đề cử một người thay thế Tổng thống Joe Biden hay không? Đây sẽ là một hành trình đầy thử thách, nhưng lại là hành trình mà chúng ta đã từng trải qua trước đây