Đảng Tự Do đề cử ông Chase Oliver làm ứng cử viên tổng thống

Các cử tri tại đại hội đảng đã chọn ông Chase Oliver thay vì cựu Tổng thống Donald Trump và ông Robert F. Kennedy Jr. để đứng đầu cuộc tranh cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 của đảng này.