Cuộc bức hại ‘đáng lên án’ của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công được phơi bày tại cuộc họp báo Quốc hội