Cuộc chiến thương mại: Liên minh Âu Châu tiến hành điều tra chống phá giá acid amin nhập cảng từ Trung Quốc

Lysine đóng vai trò then chốt trong chế độ ăn của con người và động vật. Nhà sản xuất lysine duy nhất của châu Âu phàn nàn rằng họ có thể sẽ phải đóng cửa do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn bán phá giá.