Cuộc chiến về vi mạch bán dẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra khốc liệt