Cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway: Ông Buffett lạc quan về nước Mỹ bất chấp những chia rẽ chính trị