Các ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ có nguy cơ gặp phải tình trạng rút tiền gửi hàng loạt bất chấp quy mô