Cuộc nổi dậy đòi tự do của người Cuba làm rung chuyển giới tinh hoa xã hội chủ nghĩa Cuba, Trung Quốc và Mỹ