Cuộc phỏng vấn Trump-Carlson: Ông Trump ứng khẩu trước câu hỏi về rủi ro bị ám sát