Báo cáo tài chính từ siêu ủy ban hành động chính trị hàng đầu của ông Biden cho thấy hàng triệu dollar bị thiếu