Cuộc tranh luận của GOP: Vấn đề Ukraine làm dấy lên cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại