Cuộc xung đột Ukraine đã gạt bỏ tuyến đường sắt tốc hành Trung Quốc-Châu Âu

Nga hiện thống trị giao thông trên tuyến đường sắt Trung Quốc-Châu Âu