Cuốn sách mới bóc trần chiến dịch gây ảnh hưởng đến truyền thông toàn cầu của Bắc Kinh