Cựu Bộ trưởng Ngân khố: Hàng triệu người Mỹ cần phải mất việc để kiềm chế lạm phát