Cựu Bộ trưởng Quốc Phòng: Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm, đáng gờm nhất của Hoa Kỳ