Bộ trưởng Thương mại: Xóa bỏ thuế quan thời ông Trump đối với Trung Quốc sẽ không làm giảm đáng kể lạm phát