Cựu công tố viên liên bang: ‘Phần lớn’ bản cáo trạng truy tố cựu TT Trump dựa trên thông tin được đặc quyền luật sư-thân chủ bảo vệ