Cựu cục trưởng công an thân Bắc Kinh Lý Gia Siêu được chọn làm lãnh đạo tiếp theo của Hồng Kông