Cựu đại tá Thủy quân lục chiến: Trung Quốc đang chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc xâm lược Đài Loan