Cựu Giám đốc CDC dự đoán virus cúm gia cầm sẽ gây ra bệnh dịch tiếp theo

“Vấn đề không phải là liệu có hay không có, mà vấn đề là khi nào chúng ta sẽ gặp phải bệnh dịch cúm gia cầm,” Tiến sỹ Robert Redfield cho hay.