Wyoming xác nhận cúm gia cầm xuất hiện trong đàn gia súc, là tiểu bang thứ 12 ghi nhận tình trạng nhiễm bệnh

Phát hiện này ở Wyoming tiếp theo sau các báo cáo về tình trạng nhiễm cúm gia cầm trong đàn bò sữa ở Iowa và Minnesota.