Cựu giám đốc CDC: ‘Không nghi ngờ gì’ rằng tiền thuế của người Mỹ đã tài trợ cho nghiên cứu tăng chức năng tại phòng thí nghiệm Vũ Hán