NIH cắt tài trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán là tâm điểm của cuộc tranh luận về rò rỉ COVID