Cựu giám đốc NIH: Quy tắc giữ khoảng cách 1.8 mét thời COVID là không dựa trên bằng chứng khoa học

Trong cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ Collins đã được hỏi về một loạt các vấn đề, kể cả giả thuyết cho rằng đại dịch COVID-19 là kết quả của một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm.