Tiến sỹ Fauci phủ nhận một cố vấn đã xóa thư điện tử

Tiến sỹ Anthony Fauci đã hạ thấp mối liên hệ của mình với Tiến sỹ David Morens.