Cựu giảng viên ngành công an phơi bày cơ quan kiểu KGB của ông Tập Cận Bình