Trước cuộc gặp giữa TT Biden và ông Tập, bà Yellen sẽ gặp nhà lãnh đạo kinh tế mới của Trung Quốc trong tuần này

Bộ trưởng Ngân khố cho biết, Hoa Kỳ đang tìm kiếm ‘một mối quan hệ kinh tế ổn định và lành mạnh’ với Trung Quốc, trong đó đòi hỏi một ‘sân chơi bình đẳng, dựa trên luật lệ.’