Cựu giáo sư Trung Quốc: Bài viết của nhà sáng lập Pháp Luân Công thật sự sâu sắc và thấu đáo