Cựu kỹ sư Tesla đặt mục tiêu xây dựng nhà máy vật liệu pin thế hệ tiếp theo ở Hoa Kỳ vào năm 2024