Ông Musk bán số cổ phiếu Tesla trị giá 4 tỷ USD sau khi đồng ý mua Twitter