Cựu lãnh đạo cơ quan tình báo ĐCSTQ được thăng chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương