Tất cả đều là người của hoàng đế: Ông Tập bổ nhiệm thân tín, gây áp lực lên Đài Loan và Hoa Kỳ