Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu nghị sĩ Pháp: Shen Yun mang năng lượng ‘thanh tĩnh, tường hòa và bình yên’