Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu nghị sỹ Canada chỉ trích The New York Times trù tính bài viết tấn công Shen Yun