Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Thị trưởng Connecticut: ‘Người dân Trung Quốc cần Shen Yun giúp họ nhớ ra họ là ai’